Tilsynsrapport 2017/2018

Lysabild den 13042018.

Æblegård Friskole

Sønderborg Landevej 67, 6300 Gråsten, skolekode 513008

Tilsynsførende Peter Hecquet

Jeg har i år aflagt 2 besøg her på Æblegård Friskole. Mit første besøg var den 22. september 2017.

Dagen begynder med morgensang, der synges 3 sange og der gives nogle praktiske informationer.

Efter morgensang bliver jeg siddende sammen med indskolingen ( blå gruppe) og mellemtrinnet ( grøn gruppe) for at få fortælling. Først skal alle sidde godt så kan man bedre hører den gode fortælling, de værste snakkehoveder bliver fordelt så de forstyrre mindst muligt. Fortællingen handler om det gamle Grækenland, Phillip den 2. og hans lidt mere berømte søn Alexander den Store. Der var mange forviklinger og intriger i det gamle Grækenland, men der er utrolig god lydhørighed og koncentration, så vi fik alle det hele med, men det var også en god fortæller.

Bagefter deltog jeg i den obligatoriske gåtur.

Så gik jeg med Blå gruppe til dansk. Der er to lærer på i denne time. Alle børnene sidder på puder på gulvet og der bliver vist et billede, hvor der sidder et barn alene på en bænk. Børnene skal byde ind med hvad de tror der er sket, og der er mange kvalificerede bud. Han er ensom og har ingen at lege med mener en pige, en dreng tænker at barnet måske var blevet glemt af sine forældre, et tredje bud var at han nok var frygtelig hidsig. Der fulgte flere billeder og det gav god snak om hvordan man kunne aflæse andre, snak om hvad tro du der er sket før og hvad sker der bagefter. Der var en lille purk der konkluderede ” man kan fikse ting ved at spørge andre! …. Eller ved at få hjælp fra voksne.” Så er man ikke så ringe stillet her i livet med sådan en livserfaring som 7årig.

Til sidst var det svært at sidde stille, så det var godt der var to lærer på så de kunne hjælpes med at holde styr på tropperne.

Der blev skiftet aktivitet, alle fik et spillekort, nu måtte man ikke sige noget og så skulle man prøve at finde sin plads i rækken, en god øvelse der træner talforståelse, opmærksomhed og samarbejde. Alt sammen opgaver der kan være svære her helt i starten af skoleåret.

Der blev skiftet aktivitet igen, alle ud at løbe en tur, man skulle løbe med en klassekammerat. Da børnene kom tilbage, havde de fundet lidt koncentration igen. Så blev der snakket om sanser. I dag var det smagssansen, vi smagte på noget der var sødt, noget der var surt og noget der var salt.

De to voksne havde travlt den time jeg var med i, men de nåede sørme også meget.

Næste time var jeg sammen med Lysegul, de havde Historie og var lige blevet færdig med middelalderen. Timen begyndte med selvevaluering, ” Har jeg nået mine mål for dette emne?”

Da alle havde evalueret skulle de se det afsnit om Middelalderen fra Dr´s ” Historien om Danmark”.

Efter filmen skulle de forberede deres fremlæggelse af et selvvalgt emne. Alle går straks i gang og alle arbejder meget koncentreret. Emnerne er Gandhi, Einstein og Tine Lund. Der bruges I-pad til at finde oplysninger og eleverne udviser store evner i brugen af I-pads.

Næste time i Gul er det historie igen, 2. verdenskrig. Der skal arbejdes med kilder og kildekritik. Eleverne får udleveret 5 kilder der skal læses og vurderes. Nogle arbejder selvstændigt andre i små grupper. Det er fredag kl. 13 og der er stadig god energi og arbejdsmoral. Der er god og tydelig kommunikation mellem læreren og eleverne, opgaven er hurtigt forstået af alle og alle er godt i gang. Timen slutter med fælles gennemgang af de 5 kilder og tilhørende opgaver.

Min næste besøgsdag er onsdag den 24. januar. Denne gang følger jeg med Grøn.

Morgensang og vi er” Happy and we know it” på både dansk, engelsk og tysk.

Fortællingen i dag handler om Napoleon og hans mange koner.

Efter fortælling har Grøn matematik. De får opgaverne på deres I-pads, emnet er areal af trekanter. Husk at I skal øve jer i arbejdsmoral og arbejdstempo, lyder det fra læreren.

Alle går i gang, og der arbejdes. Systemet med at læreren har lagt opgaverne på nettet fungerer godt og alle finder deres opgaver, men til sidst i timen kan man godt fornemme hvorfor læreren har fokus på arbejdsmoral og tempo.

Næste time er der dansk i Grøn. Timen begynder med dagens ord og dagens vending. En god lille øvelse der lige skærper opmærksomheden på, at ord kan have flere betydninger og det ikke er ligegyldigt hvordan vi udtrykker os.

Emnet i dansk er Lyrik. Der skal skrives digte. Opgaven gennemgås i fællesskab. Men et digt med følelser kan være svært, når man bare er 12 år. ” Hvis jeg nu ikke føler eller ser noget, så kan jeg heller ikke skrive et digt om det”. Men den gik ikke. Dette bliver startskuddet til at der dukker flere historier op om hinanden i klassen. Læreren kommer meget fint rundt om alle historierne, både de gode og de trælse.

Efter 30 min. er der emneskifte, der skal arbejdes med tillægsord og der bliver delt opgaver ud. En time der er godt tilrettelagt og en god ledelse af klasserummet.

3 time har Lysegrøn matematik. Først bliver der delt ugeopgaver ud, det er lektier til næste uge.

Derefter er der hovedregning, opgaver i addition, subtraktion og multiplikation, Lysegrøn er gode til hovedregning. Derefter findes bøgerne frem og der arbejdes individuelt der hvor man nu er kommet til. Koncentrationen samler sig og der arbejdes, alt imens læreren går rundt og hjælper til der hvor det er påkrævet.

Det er min vurdering, at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk til fulde lever op til, hvad der kan forventes i folkeskolen. Lærerne møder forberedte til timerne og den undervisning, jeg har set, har været engageret, varieret og med højt fagligt niveau. Ved gennemgang af skolens skema og ved at følge året gennem nyhedsbreve på hjemmesiden og Facebook, konkluderer jeg, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Jeg kan i sandhed stå inde for, at eleverne på Æblegård Friskole undervises således,” at de bliver i stand til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke deres demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

Jeg kan konstatere at undervisningssproget er dansk.


Venlig Hilsen

Peter Hecquet

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrLinkedInRedditPinterestPocketDigg