Priser

Skole:

Fra 0. – 3. kl (inkl.)

1.barn = 1446,- + 50,- til frugtordning (heraf SFO kr. 600,-) pr. mdr.

2.barn = 946,- + 50,- til frugtordning (heraf SFO kr. 600,-) pr. mdr.

Fra 3. barn = gratis + 50,- til frugtordning pr.mdr.

Fra 4. – 10. kl (inkl.)

1.barn = 1446,- + 50,- til frugtordning pr. mdr.

2.barn = 946,- + 50,- til frugtordning pr. mdr.

Fra 3. barn = gratis + 50,- til frugtordning pr. mdr.

Før-skole

For børn, der går i Før-skole, betales i maj og juni børnehavetakst ifølge Sønderborg Kommunes aktuelle takst. Juli er betalingsfri, og fra 1. august, hvor barnet starter i 0. klasse, betales ordinære skolepenge.

Forældreinvolvering

For at så mange af skolens ressourcer som muligt kan gå til at skabe en god skole for børnene, hjælper forældrene på Æblegård Friskole til med stort og småt i hverdagen.

Hver familie tildeles to arbejdslørdage samt 2 rengøringstjanser pr. skoleår. Arbejdslørdagene varer 4 timer og rengøringstjanserne ca. 2 timer. Ved starten af et nyt skoleår fremstilles en kalender, hvoraf det fremgår, hvornår man skal møde op til de forskellige aktiviteter. Det er altid muligt at bytte med andre forældre, hvis man er forhindret. Både arbejdslørdagene og rengøringstjanserne er også sociale arrangementer, der giver mulighed for at lære andre forældre bedre at kende.

Herudover kan forældre også hjælpe til ved at involvere sig i bestyrelses-, forældreråds- eller støtteforeningsarbejde.

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrLinkedInRedditPinterestPocketDigg


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *