Skole

Personale


Tina Mathiesen – Underviser


Maria Veinholt – Underviser


Birte Nybo – Underviser


Morten Knudsen – Underviser


Birgit Aupke – Underviser


Anja Bang Wolf – Underviser

Humlehave (børnehaven)


Birgitte Rasmussen – Pædagog

Grupper / klasser

Æblegård Friskole er i princippet kun inddelt i 3 grupper:

BLÅ = indskoling (0.-2. klasse)
GRØN = mellemgruppe (3.-6. klasse)
GUL = udskoling (7.-9. klasse)

Antallet af lærere i grupperne varierer efter hvor mange elever der er. Dette betyder f.eks. at blå gruppe har 2 lærere og kan deles op i 2 grupper. Det samme gælder for grøn gruppe der indeholder “lysegrøn og grøn” med hver deres lærer. I gul gruppe har man også 2 lærer det meste af tiden hvor 9. klasse undervises alene en del af tiden – specielt ift. eksamensforberedelse.

Den aftalte normering (elever pr. lærer) på Æblegård Friskole er 15. Dette betyder, at der i undervisningssituationer pejles efter, at der er 1 lærer til stede pr. 15 elever.

En skoledag

En kort oversigt over hvordan en skoledag forløber:

06.30    Skolen åbner og det er muligt at sidde i SFO, få lidt at spise eller hygge og lave forskellige ting – f.eks. også spille bold i gymnastiksalen.

08.30    Morgensamling for alle. Der synges ca. 3 sange og der gives fællesbeskeder. Vi synger for hinanden når der er fødselsdag. Her bekræftes fællesskabet og alle har styr på hvem der er i skole i dag.

08.45    Gul gruppe (udskoling) går til gruppe-undervisning og resten bliver i salen til fortælling eller går til læsebånd (læsetid på skolen). Fortællingen indeholder alle oplysningsfagene samt meget andet opdelt som man kan se i 3-års-hjulene længere nede på denne side.

09.15    Blå og grøn gruppe (indskoling og mellemgruppe) er på gåtur eller laver anden form for bevægelse.

09.30    Blå og grøn gruppe (indskoling og mellemgruppe) går til gruppe-undervisning.

10.30    Alle: Frugtpause. Frugtordning som betales med 50 kroner pr. måned.

11.00    Alle: gruppe-undervisning

12.30    Alle: Spisepause – dette er afslutningen på skoledagen for blå gruppe = indskoling. SFO-tiden starter. Om fredagen afsluttes ugen med en evaluering af ugen 12.30 til 13.00.

13.00  Alle (Blå dog kun enkelte dage): Gruppeundervisning.

14.00    Gul (udskoling) har gruppe-undervisning nogle dage til 15 – Dette er afslutningen på skoledagen for grøn gruppe = imellemgruppe

16.30    SFO lukker (fredag 15.30)

 

Et skoleår

Fortælling
På Æblegård Friskole er fortællingen en del af den daglige undervisning. I fortællingen varetages undervisningen i flere emner og fag ved gentagelse i et 3-års-hjul.

Projekt / Temauger
I disse uger er eleverne delt op på tværs af grupperne og udfordres således både fagligt og socialt.

Lejrskole
Alle elever på Æblegård Friskole er på lejrskole hvert år. Lejrskolerne er en del af undervis- ningen og alle skal derfor deltage. Gennem lejrskolerne giver vi eleverne fælles oplevelser uden for den vanlige skoledag, øger deres selvstændighed og træner deres sociale færdigheder.

Lejrskolerne er tilrettelagt som et forløb: I Blå (0.-2. kl.) foregår lejrskolen i kendte rammer på skolen og lokalområdet udforskes. I Grøn (3.-6. kl.) går lejrskolen til en by eller et spændende området et sted i Danmark, så horisonten udvides. I Gul (7.-9. kl.) går lejrskolen til en hovedstad eller storby i et andet europæisk land, så eleverne møder andre kulturer og sprogkundskaberne kan afprøves.

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrLinkedInRedditPinterestPocketDiggDeliciousOdnoklassniki