Skole

Personale

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrLinkedInRedditPinterestPocketDiggDeliciousOdnoklassniki


Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrLinkedInRedditPinterestPocketDiggDeliciousOdnoklassniki


Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrLinkedInRedditPinterestPocketDiggDeliciousOdnoklassniki


Skoleleder

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrLinkedInRedditPinterestPocketDiggDeliciousOdnoklassniki


Grupper / klasser

Æblegård Friskole er i princippet kun inddelt i 3 grupper:

BLÅ = indskoling (0.-2. klasse)
GRØN = mellemgruppe (3.-6. klasse)
GUL = udskoling (7.-9. klasse)

Antallet af lærere i grupperne varierer efter hvor mange elever der er. Dette betyder f.eks. at blå gruppe har 2 lærere og kan deles op i 2 grupper. Det samme gælder for grøn gruppe der indeholder “lysegrøn og grøn” med hver deres lærer. I gul gruppe har man også 2 lærer det meste af tiden hvor 9. klasse undervises alene en del af tiden – specielt ift. eksamensforberedelse.

Den aftalte normering (elever pr. lærer) på Æblegård Friskole er 15. Dette betyder, at der i undervisningssituationer pejles efter, at der er 1 lærer til stede pr. 15 elever.

En skoledag

En kort oversigt over hvordan en skoledag forløber:

06.30    Skolen åbner og det er muligt at sidde i SFO, få lidt at spise eller hygge og lave forskellige     ting – f.eks. også spille bold i gymnastiksalen.

08.30    Morgensamling for alle. Der synges ca. 3 sange og der gives fællesbeskeder. Vi synger for     hinanden når der er fødselsdag. Her bekræftes fællesskabet og alle har styr på hvem der er     i skole i dag.

08.45    Gul gruppe (udskoling) går til gruppe-undervisning og resten bliver i salen til fortælling eller går til     læsebånd (læsetid på skolen). Fortællingen indeholder alle oplysningsfagene samt meget     andet opdelt som man kan se i 3-års-hjulene længere nede på denne side.

09.15    Blå og grøn gruppe (indskoling og mellemgruppe) er på gåtur eller laver anden form for         bevægelse.

09.30    Blå og grøn gruppe (indskoling og mellemgruppe) går til gruppe-undervisning.

10.30    Alle: Frugtpause. Frugtordning som betales med 50 kroner pr. måned.

11.00    Alle: gruppe-undervisning

12.30    Alle: Spisepause – dette er afslutningen på skoledagen for blå gruppe = indskoling. SFO-tiden starter. Om fredagen afsluttes ugen med en evaluering af ugen 12.30 til 13.00.

13.00    grøn og gul (mellemgruppe og udskoling) har gruppe-undervisning

14.00    gul (udskoling) har gruppe-undervisning nogle dage til 15 – dette er afslutningen på skoledagen for grøn gruppe = imellemgruppe

16.30    SFO lukker (fredag 15.30)

 

Et skoleår

Fortælling
På Æblegård Friskole er fortællingen en del af den daglige undervisning. I fortællingen varetages undervisningen i flere emner og fag ved gentagelse i et 3-års-hjul.

Projekt / Temauger
I disse uger udfordrer vi eleverne på nye måder. Samtidig med at ugerne har et fagligt indhold forventer vi at se eleverne i roller de ikke er vant til.

Lejrskole
På Æblegård friskole vil vi gennem lejrskolerne hjælpe eleverne til en øget forståelse af deres sociale færdigheder, vi vil udvikle deres evner til samarbejde og øge deres selvstændighed.

Det er en del af undervisningen på Æblegård friskole og dermed forbundet med undervisningspligten at deltage i lejrskolerne. Disse er lagt som et forløb, hvor eleverne får kendskab til lokal forhold i Blå, geografisk og historisk kendskab i Grøn og sprogtræning , oplevelse/ forholde sig til andre kulturer i Gul.

Lejrskolerne vil indgå som en del af elevernes udvikling i forhold til sociale færdigheder, samarbejde og selvstændighed.

 

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrLinkedInRedditPinterestPocketDiggDeliciousOdnoklassniki