Skole

Grupper / klasser

Eleverne på Æblegård Friskole er i inddelt i 5 grupper:

BLÅ 0.-2. klasse

LYSEGRØN 3.-4. klasse

GRØN 5.-6. klasse

LYSEGUL 7.-8. klasse

GUL 9.-10. klasse

Blå udgør således skolens indskolingsgruppe, Lysegrøn og Grøn mellemtrinnet og Lysegul og Gul udskolingsgruppen.

I Blå er der både en lærer og en pædagog til stede i de fleste timer, hvilket giver mulighed for at opdele gruppen og tilgodese de forskellige behov, børn i hhv. 0. og 2. klasse har. 

En skoledag

Sådan ser en skoledag ud på Æblegård Friskole:

06.30    Skolen åbner og det er muligt at sidde i SFO’en, få lidt at spise eller bare hygge sig. Der kan også spilles bold i gymnastiksalen eller man kan sidde i klassen

08.30-08.45    Morgensamling for hele skolen. Vi synger 2 sange, giver fælles-beskeder og synger fødselsdagssang, hvis nogen har fødselsdag

08.45-10.15    Første undervisningsmodul bestående af 2 lektioner á 45 minutter. I slutningen af modulet uddeles dagens stykke frugt og alle opfordres til at snuppe en såkaldt “10-mad” med ud i frikvarteret

10.15-10.45   Frikvarter. Alle elever er udenfor med mindre vejret er virkelig slemt

10.45-12.15    Andet undervisningsmodul bestående af 2 lektioner á 45 minutter. I slutningen af modulet spises der madpakker

12.15-12.45    Frikvarter. Alle elever er udenfor med mindre vejret er virkelig slemt

12.45-13.15  Fælles fagligt bånd: 7.-10. kl. har undervisning fordelt på deres hovedfag. 0.-6. kl. har enten fortælling i salen eller går til læsebånd, som er fælles læsetid. Fortællingen er de yngste gruppers historie- og religionsundervisning og følger en fast treårsplan, så vi kommer alt igennem

13.15-14.00   Tredje undervisningsmodul á 45 minutters varighed. Herefter har de to yngste grupper som oftest fri. SFO’en åbner, når yngste gruppe har fri 

14.00-14.15   Frikvarter. Alle elever er udenfor med mindre vejret er virkelig slemt

14.15-15.00    Tredje undervisningsmodul á 45 minutters varighed. Herefter har de tre ældste grupper som oftest fri

16.30    Mandag til torsdag lukker SFO’en her – fredag lukkes kl. 15.30

Et skoleår

Fortælling
På Æblegård Friskole er fortællingen en del af den daglige undervisning. I fortællingen varetages undervisningen i flere emner og fag ved gentagelse i et 3-års-hjul.

Projekt / Temauger
I disse uger er eleverne delt op på tværs af grupperne og udfordres således både fagligt og socialt.

Lejrskole
Alle elever på Æblegård Friskole er på lejrskole hvert år. Lejrskolerne er en del af undervisningen og alle skal derfor deltage. Gennem lejrskolerne giver vi eleverne fælles oplevelser uden for den vanlige skoledag, øger deres selvstændighed og træner deres sociale færdigheder.

Lejrskolerne er tilrettelagt som et forløb:
I Blå (0.-2. kl.) foregår lejrskolen i kendte rammer på skolen og lokalområdet udforskes.
I Grøn (3.-6. kl.) går lejrskolen til en by eller et spændende området et sted i Danmark, så horisonten udvides.
I Gul (7.-9. kl.) går lejrskolen til en hovedstad eller storby i et andet europæisk land, så eleverne møder andre kulturer og sprogkundskaberne kan afprøves.

Personale


Tina Mathiesen – Underviser – mail: tm@aeblegaard.dk


Anja Bang Wolf – Underviser – mail: aw@aeblegaard.dk

Humlehave og SFO


Birgitte Rasmussen – Pædagog – mail: br@aeblegaard.dk

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrLinkedInRedditPinterestPocketDigg