Slutmål / delmål / undervisningsplaner

Æblegård Friskole følger indholdsmæssigt de slutmål, delmål og undervisningsplaner der er fastsat fra undervisningsministeriet – de kan ses HER. Dette betyder at skolen på alle områder og i alle fag underviser ud fra de mål der er formuleret i “Fælles mål”. Den praktiske udførsel kan dog adskille sig fra måden hvorpå folkeskolen lever op til disse – eksempler herpå er:

  • Billedkunst er ikke et fag for sig selv, men en del af fagdagen i naturfag og kreative fag (onsdage) på 0. – 5. klassetrin.
  • Musik og madkundskab samt håndværk og design indgår som en naturlig del af skolens hovedfag samt i koncentreret form i projekt og emneuger.
  • Oplysningsfagene bliver først fagdelte fra 7. klasse af. Indtil da varetages undervisningen i disse via fortællingerne (se 3-års-hjul for fortællinger HER ) og i samarbejde med (relatere til)  sprogfagene og de naturvidenskabelige fag i skoledagen.
  • Konkret undervisning i naturfag ud over matematik (fysik, kemi, biologi, geografi) startes allerede op i 6. klasse på onsdagens fagdag.

På denne måde sørges der for helt konkret at stå mål med folkeskolens virke samtidig med at man ift. tildeling af tid og opdelingen af fag gør tingene på en anden måde.

At Æblegård Friskole i sidste ende står mål med folkeskolens mål kan i en vis udstrækning aflæses af de indikationer en afgangseksamen giver. Dette er offentligt tilgængelige tal (karakterer) som kan ses HER

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrLinkedInRedditPinterestPocketDigg