Kvalitet i undervisningen, karakterer og evaluering af arbejdsmiljø

Kvalitet i undervisningen

Æblegård Friskole evaluerer konstant sit virke. Dette sker bl.a. ved, at have en meget høj mødeaktivitet, så alle på skolen såvel er orienterede som deltagende i alle aspekter af hverdagen i børnehaven, skolen og SFO. På denne måde sørges der også for, at alle kan deltage i opgaveløsningen og, at alle kompetencer i personalet bliver udnyttet optimalt. De faste ugentlige møder ser derfor ud som følger:

Mandage: Møde i pædagogisk råd (alle lærere + børnehaveleder, SFO-leder og skoleleder) samt møder med eksterne samarbejdspartnere og forældre.

Tirsdage: Morgenmøde med gennemgang af børn med aktuelle behov.

Onsdage: Teammøder samt møder med eksterne samarbejdspartnere og forældre.

Torsdage: Morgenmøde med gennemgang af børn med aktuelle behov.

På årbasis (hvert år) behandles skolens virke i påsken af personalet som bruger 2 dage på at evaluere og lave en opfølgningsplan for næste skoleår. I denne evaluering tages der højde for gennemførte evalueringer i løbet af året (prøver, evalueringer, trivselsmålinger, møder) såvel som evaluering af timetal, opfyldelsen af fælles mål, skolens forskellige 3-års-hjul, skolens projekt og emneuger samt fagfordelingen og kompetencesammensætningen i personalet.

Således er næste skoleårs opfølgningsplan indbygget i timefordeling, fagfordeling, 3-års-hjul (fortællinger, projekter, emneuger, klasserejser mm.) og skemaets opbygning. Aftalereferat fra sidste påskemøde (udgør sammen med den nye skoleplan skolens opfølgningsplan) kan læses HER

Karakterer

Da skolen tilbyder 9. klasses afgangseksamen kan man se afgangsklassernes karakterer ved at følge DETTE LINK

Arbejdsmiljø

For elevernes vedkommende følger man den årlige trivselsundersøgelse fra undervisningsministeriet. De seneste resultater kan ses HER

Ligeledes kan man læse mere om trivselsmålingerne på Undervisningsministeriets hjemmeside HER

For personalets vedkommende følger man arbejdsmøljølovgivningen og vælger en AMR samt udarbejder hvert år en APV.

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrLinkedInRedditPinterestPocketDigg