Værdigrundlag / vedtægter / Tilsyn

Værdigrundlag

Æblegård Friskole bygger på det Grundtvig – Koldske skolesyn

De to personer, der har betydet mest for den danske friskole og højskolebevægelsen, er uden tvivl Grundtvig og Kold. Deres ideer om barnets udvikling og den levende og personlige undervisning, som tager udgangspunkt i det enkelte menneske og i et kristent livssyn, er stadig det bærende element i de fleste friskoler – herunder Æblegård Friskole.

En friskole – er en skoleform, hvor forældrene påtager sig ansvaret for de overordnede principper, der er bestemmende for skolens opdragelse, oplysning og undervisning. Dette foregår i et naturligt samarbejde med skolens elever og lærere, men det er alene forældre og skolekreds, der bærer ansvaret for de ledende principper.

På Æblegård Friskole arbejder vi på at give børnene den nødvendige viden til at klare sig i morgendagens samfund. I en verden præget af stor omskiftelighed må børnene lære at møde de skiftende krav, som livet vil stille. Børnene må lære, at intet er sikkert, og at intet uændret varer ved. For at møde den verden med en god ballast i rygsækken må man have viden og redskaber, der gør en parat til at møde den omskiftelighed.

I kraft af at skolen er lille, skabes overskuelighed og tryghed. Og tryghed er en forudsætning for læring og udvikling. Den store nærhed, hvor alle kender hinanden og leger og arbejder sammen, giver forståelse for hinandens styrker og svagheder og lærer os respekt for hinandens forskelligheder.

Det betyder, at børnene her tidligt lærer at tage hensyn til hinanden, og at mobning derfor ikke forekommer.

De kundskaber, børnene får på skolen, skal være langtidsholdbare. Børnene skal have en stor faglig viden, der kan bruges her og nu, men også en viden om, hvordan man lærer og tackler nye udfordringer.

På Æblegård Friskole stilles børnene hele tiden over for nye krav, men vi holder også fast i de traditioner, der er værd at bevare.

Et trygt og udfordrende skoleforløb præger måden, man møder resten af livet på.

Se skolens platform (vision, mission og værdier) for yderligere uddybning af hvordan ovenstående omsættes i hverdagen.

Vedtægter mm.

Æblegård Friskole

Vedtægter(offentliggjort april 2016) for Æblegård Friskole kan læses HER

Forretningsorden for skolebestyrelsen kan læses HER

Humlehave (natur-førskolegruppe)

Vedtægter(offentliggjort den 1.11.2015) for Humlehave (førskolegruppe) kan læses HER

Pædagogiske lærerplaner for Humlehave kan læses HER

Referater

Referater fra skolens bestyrelse kan læses ved at bruge linkene herunder:

Referater ældre end december 2015 HER

Referater nyere end december 2015 HER

Tilsyn

Peter Hecquet er forældrevalgt tilsynsførende som minimum tilser skolen 2 gange årligt.

Læs bestyrelsens, skolelederens og tilsynsførendes årsberetninger for mere information HER

 

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrLinkedInRedditPinterestPocketDigg