Accordian til forsiden

Læs mere ved at vælge de forskellige punkter herunder:

Find os

Elevtal, trivselsmåling, tilsyn

elevtal:

                    Drenge    Piger   I alt

0. klasse              3         6         9
1. klasse              5         3         8
2. klasse              0         0         0
3. klasse.             3         8       11
4. klasse              0         4         4
5. klasse              6         5       11
6. klasse              5         3         8
7. klasse              3         4         7
8. klasse              8         2       10
9. klasse              4         5         9
                                                 77

trivselsmåling - link
den nyeste tilsynsrapport - link
ældre tilsynsrapporter - link

Optagelse

Spørg til et besøg, en rundvisning eller et møde HER

Alternativt kan man ringe på 92441670
Anmodning om optagelse til Børnehave og Skole HER

Priser

Skole:

1.barn = 1446,- + 50,- til frugtordning (heraf SFO 600,- fra 0. til 3. kl.)

2.barn = 946,- + 50,- til frugtordning (heraf SFO 600,- fra 0. til 3. kl.)

3. barn = gratis + 50,- til frugtordning

Børnehave

Følger kommunale priser = 1919 pr. barn

Søskenderabat ligeledes efter kommunale regler.

Forældreinvolvering

For at frigøre så mange ressourcer som muligt til børnene, hjælper forældrene på Æblegård Friskole til med stort og småt i hverdagen.

Som udgangspunkt forventes det, at hver familie møder op til minimum 2 arbejdslørdage om året. Herudover kan hjælpen gives ved at man involverer sig i bestyrelses- og/eller forældrerådsarbejde, tilbyder kørsel i forbindelse med aktiviteter uden for huset, hjælper til ved arrangementer, bager, gør rent o.l.

Personalet

Skole

Tina Mathiesen
Maria Veinholt
Birte Nybo
Morten Knudsen
Birgit Aupke
Anja Bang Wolf

Humlehave (børnehaven)

Birgitte Rasmussen

SFO

Nadja Bødger
Annette Vase Hansen
Camilla Henne Andersen

Administration

Else Mølgaard
Gitte Hansen

Rengøring

Erik Jørgensen Hansen

Bestyrelsen

Merethe Nybo, formand mv@aeblegaard.dk

Leon Bleijerveld, næstformand lb@aeblegaard.dk

Kim Nørmark, kasserer kn@aeblegaard.dk

Mette Valentin, sekretær mv@aeblegaard.dk

Lennard Brødsgaard, ord. medlem lb@aeblegaard.dk

 

Nyheder fra Æblegård Friskole

TRYGHED og TRIVSEL er for os en kerneydelse – LÆRING og UDVIKLING er resultatet – INVOLVERING binder det hele sammen.

Læs mere om de enkelte værdier for Æblegård Friskole ved at trykke på de forskellige punkter herunder:

 

Trivsel og Tryghed

• Vi er tydelige, synlige og troværdige
• Vi kender alle hinanden og ved hvad vi kan forvente af hinanden
• Vi sætter grænser som børnene trygt kan færdes i

INVOLVERING

• Eleverne oplever et meningsfuldt skoleliv gennem medinddragelse og medindflydelse
• Forældre engageres på en konstruktiv måde i børnenes hverdag
• Alle personaleressourcer involveres i børnenes udvikling

Læring og Udvikling

• Vi arbejder med det kreative, legende og musiske menneske
• Vi dyrker det levende ord gennem fortælling, sang og samtale
• Vi befordrer elevernes nysgerrighed og inspiration
• Vi stiller krav og hjælper eleverne med at opnå dem
• Vi lærer eleverne at lære
• Vi lærer eleverne at tage stilling

 

Læs mere om Vision, Mission og Grundlag for Æblegård Friskole ved at trykke på de forskellige punkter herunder:

Vision: Børn, forældre og personale mødes i et tillidsfuldt og forpligtende fællesskab.

På alle måder- og i alle aspekter af skolelivet ønsker vi at børnene oplever en skolegang, der bygger bro mellem skole og hjem, og at alle udviser loyalitet og forståelse for hinandens roller.

Mission: Vi vil det hele menneske!

På Æblegård Friskole ønsker vi, at børnene oplever glæden ved at lære samtidig med, at de opnår vished om eget standpunkt socialt, personligt og fagligt.
Vi ønsker at det enkelte barn får mulighed for at udvikle sig som et helt menneske og at vi anerkender de talenter ethvert barn kommer med.

Grundlag: Æblegård Friskole er en forældredrevet friskole fra førskole til 9. klasse – med grundlag i de tanker, som Grundtvig & Kold indførte i dansk skoleliv.

Æblegård Friskole er en forældredrevet friskole fra førskole til 9. klasse – med grundlag i de tanker, som Grundtvig & Kold indførte i dansk skoleliv.

 

[team_manager category=’0′ orderby=’menu_order’ limit=’0′ post__in=” exclude=” layout=’grid’ image_layout=’boxed’ image_size=’thumbnail’]

 

 

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrLinkedInRedditPinterestPocketDigg